Erigeron radicatus
(Dwarf Fleabane)

Click on thumbnail to see full sized imageWhole Plant Upright


Fertile Shoot Upright


Whole Plant


Whole Plant


Fertile Shoot


Vegetative Shoot


Leaf Top


Leaf Bottom


Flower Head Top


Flower Head Bottom


Flower Head Side


Flower Head Longitudinal Section


Involucral Bract, Adaxial Side


Involucral Bract, Abaxial Side


Disk Floret Side


Disk Floret Top


Ray Floret, Adaxial View


Ray Floret, Side View